Kontaktai

Įrodykite, kad esate žmogus, išspręskyte paprastą uždotį 14 + 1 =